Så er det ved at være tiden for service af jeres pilleovne.
Ring på 62 21 19 45 for at få renset og efterset din pilleovn,
og spar penge nu, hvis du har en serviceaftale.
Eller send en mail her     Send email

Gasovne

En gaspejs skaber hygge i boligen og kan samtidig være et godt supplement som varmekilde. De fleste gaspejse styres med fjernbetjening så man nemt kan skrue op og ned for varmen. De forurener mindre og man slipper også for at save, kløve og stable brænde.

Installation af en gaspejs er dog ikke et "gør det selv-projekt", og derfor må opgaven kun udføres af en autoriseret installatør. I forbindelse med opbygning af gaspejse skal installations-og brugervejledning følges, ligesom kravene i Gasreglementet (GR) og Bygningsreglementet (BR) skal være opfyldt.

Ligesom for en almindelig pejs er aftrækket en uadskillelig del af en gaspejs. Her laves en forskel mellem to systemer:

Lukket eller åbent. Det lukkede system, også kaldt balanceret aftræk, består af to rør som er inde i hinanden og udgør et dobbeltrør.

Gennem det yderste rør trækkes frisk luft til forbrændingen af gassen. Det inderste rør er udstødningsrøret. Forbrændingsluften bliver altså hentet udefra uden at der opstår undertryk i rummet.

Dette system kan udføres som vandret, lodret balanceret aftræk eller split-aftræk. Det åbne system er afhængigt af en rigtig skorsten og bruger ilt fra rummet. Rummet skal så være godt ventileret eller forsynet med frisk luftindtag.

En gaspejs med balanceret aftræk kan teoretisk placeres hvor som helst i boligen da en almindelig skorsten ikke er nødvendig. Placering af et balanceret aftræk og dets udmunding, dog skal overholde visse regler som findes i gas-reglementet.

Leverandøren kan også sætte visse krav til aftrækkets udformning og placering (med hensyn til hvor mange vandrette meter der maksimalt skal være for eksempel).
 

Kontakt Kulkranen for køb af gaspejse.