Så er det ved at være tiden for service af jeres pilleovne.
Ring på 62 21 19 45 for at få renset og efter set din pilleovn,
og spar penge nu, hvis du har en serviceaftale.
Eller send en mail her     Send email

Skrotningspræmieordningen

Regeringen og Dansk Folkeparti forhandlede i går Finansloven for 2019 på plads. Det betyder, at skrotningspræmieordningen for gamle brændeovne fra før 1995 er en realitet fra 1. februar 2019.

 

 Her teksten i forslaget, som nu er vedtaget:

 

 

 

Skrotpræmie til gamle brændeovne

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at etablere en midlertidig national skrotnings-ordning for gamle brændeovne for at accelerere udskiftningen af de ældste og mest forurenende brændeovne.

Ordningen vil gælde for brændeovne fra ca. før 1995 og løbe i perioden 2019-2020.

Der afsættes 30 mio. kr. i 2019 og 16 mio. kr.

 

i 2020.

 

Optænding og skrotningepræmie

Fyr rigtigt op i brændeovnen

Det estimeres, at over 500 danskere hvert år dør for tidligt på grund af luftforurening fra brændeovne, som er de helt store partikeludledere herhjemme. Der er dog nogle ting, du kan gøre for at nedsætte forureningen.

 •  
 •  

AF THOMAS SCHØNNING FOTO: MILJØSTYRELSEN 26. NOVEMBER 2018

Tænd fra toppen, når du tænder op. Korrekt optænding kan minimere partikeludslippet i afbrændingen med op til 80 procent.

Fyr korrekt op i brændeovnen

Uanset om du har en ny eller gammel brændeovn, så hjælper det også at tænde rigtigt op. Ofte laver vi fejl, hvor vi fyrer med forkert eller med for fugtigt brænde eller tænder forkert op. Miljøstyrelsen og Bolius har stillet flere punkter op, som er gode at følge, når du tænder op i brændeovnen.

 • Brug tørt træ, når du tænder op. Fugtigt træ ryger meget og er svært at tænde op i. Brændet må højst have en fugtighedsprocent på 18.
 • Brænd kun rent træ af, og smid ikke reklamer, affald eller behandlet træ ind i brændeovnen.
 • Tænd op fra toppen af brændestakken med små stykker træ først. Sørg for godt med luft, når du tænder op, og hav eventuelt lugen lidt på klem. Når flammerne bliver lyse, kan du skrue ned for lufttilførslen.
 • Når der er gang i brændeovnen, så gå ud og se, om din skorsten ryger. Det skal den helst ikke. Røgen skal være næsten usynlig, og det må ikke lugte. En tommelfingerregel er, at jo mindre sort og lugtende røgen er, jo mindre forurener den.

OMKRING 850.000

Så mange husstande har brændeovne i Danmark, og man skønner, at cirka 70 procent af de sundhedsskadelige partikler, der udledes herhjemme, kommer fra brændeovne og kedler.

Tænd op på en helt ny måde

Når du tænder op fra toppen, kan du følge disse råd. Så er du sikker på, at ilden får ordentlig fat, og at temperaturen hæves tilpas langsomt.

 • Læg 2 store stykker brænde i bunden.
 • Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem. Cirka 4 små stykker pindebrænde i hvert lag.
 • Læg lidt papir eller tændbrikker mellem lagene.
 • Tænd i den øverste del.
 • Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned. Som et stearinlys, der brænder fra toppen.
 • Skru først ned for lufttilførslen til brændeovnen, når flammerne bliver blålige.

Skrot din gamle brændeovn

Brændeovne sviner, og det er ikke helt uden konsekvenser, når pejsen tændes en kold vinteraften. Det estimeres af Nationalt Center for Miljø og Energi, at omkring 550 personer årligt dør for tidligt på grund af partikler fra fyringsinstallationer som varmekedler og brændeovne.

Hvis du har en brændeovn af ældre dato, kan det være en god idé at få fat i en ny, svanemærket en af slagsen. Gå efter brændeovne efter 2005 og gerne nyere, hvor der blev stillet krav til, hvor mange partikler en brændeovn må udlede.

I dag er kravene skærpet således, at en brændeovn må udlede langt mindre end de ældre brændeovne, så det kan betale sig at gå efter en så ny brændeovn som muligt.

STRENGERE KRAV

Man måler forureningen af brændeovne i gram partikler per kilo træ, der bliver afbrændt. I 2004 blev den første brændeovn svanemærket, og på dette tidspunkt måtte brændeovne maksimalt udlede 10 gram partikler per kilo træ. I dag er loven skærpet, og brændeovne, der ikke er svanemærket, må maksimalt udlede 4 gram partikler per kilo træ.

 

Nye brændeovne er billigere i drift

Det er ikke kun miljøet, du skåner, hvis du anskaffer dig en ny brændeovn. Typisk sparer du 15-25 procent af brændeforbruget i en ny ovn i forhold til ovne fra før 1990, og det er dejligt for pengepungen.

Nye brændeovne udnytter træets brændværdi bedre, og det løber op i en væsentlig årlig besparelse. Miljøstyrelsen har lavet en udregning, der giver et billede af, hvor mange penge der er tale om:

Hvis man regner med, at brænde koster 1000 kroner per rummeter, og du skifter din brændeovn fra 1991 ud med en ny fra 2015 eller efter, kan du spare 1120 kroner årligt.

Du kan se flere eksempler fra Miljøstyrelsen her:

 

Så meget kan du spare

Brændeovnene på det danske marked er i løbet af de seneste 25 år blevet langt mere energieffektive. Det betyder, at ovne fra 2015 i gennemsnit bruger ca. 19 pct. mindre brænde end modeller fra perioden 1991-2005. Så selvom du ikke kan få skrotningspræmie, er der stadig penge og partikler at spare, hvis du skifter til en ny ovn.

Herunder finder du eksempler på, hvor meget du kan spare på brændeforbruget, hvis du udskifter din gamle brændeovn med en ny. Eksemplerne tager udgangspunkt i en brændepris på 1.000 kr. per rummeter.

Eksempel 1: Ovn fra 1991 med et højt brændeforbrug

Din brændeovn er fra 1991, og du bruger årligt fem rummeter brænde

Årlig besparelse: 1.120 kroner (22,4 pct.)

Eksempel 2: Ovn fra 1995 med et gennemsnitligt brændeforbrug

Din brændeovn er fra 1995, og du bruger årligt tre rummeter brænde
Årlig besparelse: 642 kroner (21,4 pct.)

Eksempel 3: Ovn fra 2000 med lavt brændeforbrug

Din brændeovn er fra 1991, og du bruger årligt to rummeter brænde
Årlig besparelse: 403 kroner (20,2 pct.)

Eksempel 4: Ovn fra 2005 med gennemsnitligt brændeforbrug

Din brændeovn er fra 2005, og du bruger årligt tre rummeter brænde
Årlig besparelse: 386 kroner (12,9 pct.)

Kilde: Teknologisk Institut

Regneeksemplerne er udarbejdet på baggrund af den gennemsnitlige energieffektivitet for brændeovne produceret i de angivne årstal sammenlignet med brændeovne fra 2015. Der er taget udgangspunkt i brændeovne med en ydelse på 5 kWh og brænde med et fugtindhold på 17 pct. med en pris på 1.000 kr. per rummeter.